Kontakt

Consulting Office
Roman Zwierzyski
ul. Kociuszki 8
55-330 Lutynia
NIP: 913-103-11-41
tel. kom. 606689532
tel. 71 3177757

Cennik

Cennik usług rachunkowych w 2011 r.

 

Ryczałt ewidencyjny bez VAT         - od 150 PLN
(pełna obsługa księgowa dla firm)

 

 

Ryczałt ewidencyjny z VAT             - od 200 PLN
(pełna obsługa księgowa dla firm)

 

 

Ksi��ki przychodów i rozchodów bez VAT   - od 200 PLN
(pe�na obs�uga ksi�gowa dla firm)

 

 

Ksi��ki przychodów i rozchodów z VAT   - od 250 PLN
(pe�na obs�uga ksi�gowa dla firm)

 

 

Ksi�gi handlowe firmy: produkcyjno-handlowe       - od 600 PLN
(pe�na obs�uga ksi�gowa dla firm, obrót krajowy)

 

 

Ksi�gi handlowe firmy: produkcyjno-handlowe           - od 650 PLN
(pe�na obs�uga dla firm, obrót krajowy i zagraniczny)

 

 

Cennik us�ug kadrowo-p�acowych:


Obs�uga kadrowo-p�acowa jednego pracownika miesi�cznie  - 40 PLN

 

 

Sporz�dzanie i rozliczanie umów-zlece� bez sk�. ZUS oraz umów o dzie�o  - 20 PLN

 

Us�ugi dodatkowe wg uzgodnie�.

 

Pozosta�e:

Sporz�dzanie sprawozda� do GUS oraz innych dodatkowych sprawozda�  - 30 PLN

 

 

Zarejestrowanie podmiotu gospodarczego:

- osoba fizyczna - 200 PLN

 

 

- spó�ka cywilna - 250 PLN

 

 

- osoba prawna - 1300 PLN

 

 

Rozliczenia PIT - 50 PLN

 

 

Przygotowanie wniosków o zwrot VAT za materia�y budowlane

od 3% do 6% kwoty zwrotu.

Wygenerowano w sekund: 0.01
4,954,902 unikalnych wizyt