Kontakt

Consulting Office
Roman Zwierzyski
ul. Kociuszki 8
55-330 Lutynia
NIP: 913-103-11-41
tel. kom. 606689532
tel. 71 3177757

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

Naszym klientom – przedsi�biorcom  oferujemy profesjonaln� pomoc w zakresie:

 

  • Okre�lenia obowi�zków przedsi�biorcy z zakresu gospodarki odpadami;

 

  • Opracowania dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu zatwierdzenia programu gospodarki odpadami;

 

  • Przygotowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,964,095 unikalnych wizyt