Kontakt

Consulting Office
Roman Zwierzyski
ul. Kociuszki 8
55-330 Lutynia
NIP: 913-103-11-41
tel. kom. 606689532
tel. 71 3177757

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane dla osób fizycznych

�wiadczymy us�ugi dla osób fizycznych w zakresie:

  • Wype�niania formularzy VZM;
  • Analizy wydatków na materia�y budowlane w celu zakwalifikowania do zwrotu podatku Vat;
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,959,741 unikalnych wizyt